Wat is de overeenkomst tussen Sanquin, donoren en bloed? Het zijn allemaal doorgevers van voedingstoffen en zuurstof. De kroeskoppelikaan staat al sinds de Middeleeuwen bekend als het symbool voor altruïsme omdat volgens een legende de moeder een gat in haar borst prikte om zodoende haar hongerige jongen haar eigen bloed te kunnen geven. Bloed is een doorgever van allerlei voedingstoffen en –dankzij de rode bloedcellen- een transporteur van zuurstof. Donoren die hun bloed afstaan zijn op hun beurt ook doorgevers van voedingstoffen en vormen de zuurstof waar Sanquin door kan ademen. In dit kunstwerk zijn die drie factoren samengevoegd en worden de pelikanen de transporteurs van de rode bloedcellen in het bloedvat, als ultieme symbool voor altruïsme. Zonder het altruïsme van de donoren zou de bloedbank niet kunnen bestaan. Dit is een grote, rode ode aan de donoren.