Vervolg op het vorige kunstwerk. Donoren vormen het hart van de bloedbank. Bloed is een doorgever van allerlei voedingstoffen en –dankzij de rode bloedcellen- een transporteur van zuurstof. Donoren die hun bloed afstaan zijn op hun beurt ook doorgevers van voedingstoffen en zuurstof en vormen het hart waar Sanquin door kan ademen. In dit kunstwerk zijn die drie factoren samengevoegd en worden de pelikanen de transporteurs van de rode bloedcellen in het bloedvat, als ultieme symbool voor altruïsme. Een ode aan het hart van Sanquin!